Grono pedagogiczne naszej szkoły

Andrzej Słoka

 dyrektor

 

Marek Marcinkowski

wicedyrektor

historia, wos

 

Justyna Kołacka-Gorzkiewicz

pedagog

 

Marcin Kulpeksza

psycholog

 

Katarzyna Marszewska

logopeda

Lilianna Pietruszyńska

oddział przedszkolny „0”

 kl.0a

Agata Świtaj

oddział przedszkolny „0”

kl.0a

Dorota Szemiel

edukacja wczesnoszkolna

   kl.3a

Elżbieta Baran-Organista

edukacja wczesnoszkolna

kl.3b

Danuta Kotula

edukacja wczesnoszkolna

kl.3c

Elżbieta Sobkowicz

edukacja wczesnoszkolna

kl.1a

Jolanta Jednoróg-Przeździecka

edukacja wczesnoszkolna

kl.3b

Kamilla Dziwisz

edukacja wczesnoszkolna

kl.2a

Jadwiga Banaś

język polski

kl.6a

Grażyna Sas-Sielecka

plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, świetlica

kl.6b

Beata Gibasiewicz

matematyka

 kl. 4b

Małgorzata Zwolińska

język polski

kl.5a

Bożena Kaszubińska

język angielski

kl.4a

Maria Dziedzic

język angielski

Robert Chmielowski

historia i społeczeństwo, przyroda

Andżelina Sromek

zajęcia komputerowe, matematyka

Jerzy Kozyrski

religia

 Krzysztof Janczak

trener klas sportowych

 

Bożena Stankiewicz

wychowanie fizyczne

Krzysztof Kubiak

wychowanie fizyczne

 

Jerzy Zachemba

trener klas sportowych

 

Jadwiga  Żurańska

świetlica

 

Marta Gawkowska

świetlica

 

Aleksandra Baranowska

biblioteka