Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadań od 1 do 10

 

zbiorcze zestawienie ofert

Przetarg dotyczący zadania pod nazwą: Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 97 we Wrocławiu w okresie od 01.03.2018 roku do 21.12.2018 roku z podziałem na zadania.

SP97_1_2018_zmiana_ogłoszenia

SP97_1_2018_zmiana_siwz

SP97_1_2018_arkusze_kalkulacyjne_30_01_2018(2)

 

SP97-1-2018-zmiana-ogłoszenia

SP97-1-2018-zmiana-siwz.odt

SP97-1-2018-arkusze-kalkulacyjne1

 

SP97-1-2018-ogloszenie-o-zamowieniu

SP97-1-2017-siwz

SP97-1-2017-siwz 2