W roku szkolnym 2017/2018 w skład Rady Rodziców SP 97 wchodzą:

1) następujące osoby będące przedstawicielami klas 0-7 szkoły podstawowej:

  1. a) Anna Choptyńska – przewodnicząca,
  2. b) Maja Mazik-Świerkot – zastępca przewodniczącej,
  3. c) Konrad Bąk – skarbnik,

2) następujące osoby będące przedstawicielami oddziałów gimnazjalnych:

  1. a) Joanna Grabowska – przewodnicząca,
  2. b) Małgorzata Zygadło – zastępca przewodniczącej,
  3. c) Szymon Kopciuch – skarbnik,

3) Marzena Wolny – sekretarz,

4) Wioletta Gawarczewska – komisja skrutacyjna,

5) Anna Małecka – komisja skrutacyjna,

6) Małgorzata Podsiadły – komisja skrutacyjna.

 

Kontakt do Rady Rodziców SP97:

radarodzicow.sp97.brzechwa@gmail.com

 

Nr konta bankowego Rady Rodziców SP97:

Bank Zachodni WBK

20 1090 2398 0000 0001 1803 8813