karta wycieczki do Głuchołaz (23–26 kwietnia 2018 r.)

zgoda na przetwarzanie wizerunku – czysta

program-wychowawczy

program-profilaktyki-sp97

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 97 im

Regulamin użytkowania szafek uczniowskich SP97

statut SP 97

zgloszenie-szkody-w-ubezpieczeniu-szkolnym-nnw-w-roku-2016-2017