1a p. Dorota Szemiel
1b p. Elżbieta Baran – Organista

2a p. Danuta Kotula

3a p. Jolanta Jednoróg – Przeździecka
3b p. Kamilla Dziwisz

4a p. Jadwiga Banaś
4b p. Maria Dziedzic
4c p. Grażyna Sas Sielecka

5a p. Bożena Kaszubińska
5b p. Beata Gibasiewicz

6a p. Robert Chmielowski
6b p. Małgorzata Zwolińska

7a p. Łukasz Gałan
7b p. Elżbieta Szymańska
7c p. Jolanta Maniak

2a p. Edyta Reinhard
2b p. Magdalena Ligęzka
2c p. Katarzyna Krzysztofik
2d p. Alina Charewicz

3a p. Iwona Dzięcioł
3b p. Renata Pysiewicz-Jędrusik
3c p. Monika Gębarska
3d p. Andżelina Sromek