Terminy zebrań i konsultacji dla rodziców:

Spotkania odbywają się o godzinie 17:30

  • 15 września
  • 25 października
  • 13 grudnia
  • 31 stycznia
  • 21 marca
  • 16 maja

O formie spotkania (zebranie czy konsultacje) wychowawca poinformuje pisemnie w zeszycie kontaktowym.