XXVIII POWIATOWY KONKURS
„MOJA MAŁA OJCZYZNA”

UWAGA:Ze względu na epidemię Covid 19 organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do dokonania zmianterminów i sposobu przeprowadzenia tego konkursu, łącznie z prawem do rezygnacji z jego przeprowadzenia. Celem konkursu...

Czytaj więcej