W odwiedzinach w przedszkolu nr 88

Dziś uczennice klasy 7b SP 97,pod kierunkiem nauczyciela, doskonaliły swoje umiejętności językowe, jak i społeczne, prowadząc gościnne zajęcia kulturowo-językowe Halloween workshops w Przedszkolu nr 88. Zerówkowicze, Dinusie,...

Czytaj więcej