Bezpieczny w sieci – świetlica szkolna. W ramach programu Bezpieczny Dolnoślązak na terenie świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii.