Zajęcia w Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 w ramach programu Bezpieczny Dolnoślązak…

Dziś mieliśmy możliwość przyjrzeć się pracy operatora numeru 112