11 listopada 2017 r. Radosna  Parada Niepodległości – PLAN

9.30- 9.50               zbiórka w Gimnazjum nr 5 (aneks sportowy, wejście od strony boiska)

Klasy IV – VI godzina 10:00 przed szkołą

9.50 – 10.30           przydział rekwizytów, próba ustawienia, próba śpiewu

11.30                      rozpoczęcie uroczystości

12.30                      Radosna Parada Niepodległości przemarsz ulicami do pl. Wolności, wspólne

śpiewanie pieśni legionowych, ogłoszenie wyników konkursu.

Ok. 13.30-14.00 powrót do szkoły, podsumowanie i zakończenie

Opiekunowie –reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 97 z oddziałami gimnazjalnymi we Wrocławiu:

  1. Barbara Sikora
  2. Urszula Hołobowicz
  3. Robert Chmielowski
  4. Grażyna Sas-Sielecka