Po raz kolejny nasza szkoła bierze udział w programie  „Uczeń w formie” – program profilaktyki nadwagi i otyłości dla dzieci i młodzieży.  Zajęcia prowadzone są w klasach 1,3,5. Jego celem jest zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością poprzez wzmacnianie świadomości zdrowotnej oraz kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu przez:

  • zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości zdrowotnej dzieci zagrożonych nadwagą i otyłością oraz ich rodziców i opiekunów;
  • kształtowanie nawyków prawidłowego odżywiania dzieci;
  • ocena stanu zdrowia dzieci;
  • kształtowanie postawy zdrowego stylu życia i odpowiedzialności za własne zdrowie.