Przypominamy, ze zgodnie z harmonogramem roku szkolnego dzień 31 października jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Zajęcia opiekuńcze w szkole od godziny 7.00 do 17.00