Zapraszamy na Drzwi Otwarte w SP 97 w dniu 9 marca 2022 w godzinach 16:00 do 18:00.