Akcja zgrana klasa:

Dzień Eleganta – konkurs na najbardziej elegancko ubrany zespół klasowy 13 XII 2021