Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

W roku szkolnym 2023/2024 kontynuuje działanie pracownia EEG-biofeedback. Nasi uczniowie będą mogli w komfortowych warunkach ćwiczyć/rozwijać swoje zasoby poznawcze i odporność psychiczną sprzyjające efektywności uczenia się. W trakcie treningu rozwijane są umiejętność koncentrowania uwagi, zapamiętywania, radzenia sobie ze stresem, kontrolowania emocji.

O zakwalifikowaniu ucznia do treningu/terapii EEG-biofeedback decydują określone kryteria diagnostyczne. Na ich podstawie psycholog szkolny podejmuje decyzję o możliwości skierowania ucznia (za zgodąrodzica/opiekuna prawnego) do takiej formy wsparcia. Pierwszeństwo przyjęcia mają uczniowie posiadający dokumentację diagnostyczną (orzeczenie lub opinię wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną) z adekwatnymi zaleceniami.

Dla tych z Państwa, którzy zainteresowani są poznaniem metody jaką jesteeg-biofeedback odsyłam do przykładowych materiałów znajdujących się pod poniższymi odnośnikami

https://www.doz.pl/czytelnia/a15136-Biofeedback__na_czym_polega_Zastosowanie_u_dzieci_i_u_doroslych._Trening_biofeedback__efekty
https://stronazdrowia.pl/na-czym-polega-terapia-eeg-biofeedback-zastosowanie-i-efekty-neurobiofeedbacku/ar/c14-14060199

EEG-biofeedback prowadzony jest przez psychologa szkolnego (Marcina Kulpekszę). Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tej metody treningu/terapii, zapraszam do kontaktu poprzez dziennik elektroniczny.

Marcin Kulpeksza – psycholog szkolny