W dniu 3 czerwca 2015 roku Wojewódzka Komisja Konkursowa dokonała analizy wniosków nadesłanych przez szkoły do konkursu o certyfikat „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo” w roku szkolnym 2014/2015. Do konkursu przystąpiły 93 szkoły, w tym 47 szkół podstawowych. Nasza Szkoła przystąpiła do konkursu po raz trzeci i otrzymała certyfikat „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo”. O czym z radością zawiadamiamy! 🙂