Czas rozpocząć działania samorządowe.

Mamy dla Was kilka ważnych Informacji:

 1. Nowy skład Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022:

Przewodnicząca SU –   Oliwia Feliks  z klasy VIII b

Zastępcy
(I. Pawłowa 15) –    Zuzanna Ormianek       z klasy VII a
                                 Eryk Budnik Jühlke     z klasy VI a

Zastępcy
(Prosta 16) –          Kamil Jarecki         z klasy V a                                              Paweł Dzieciuchowicz  z klasy IV b

Dominika Krawczyk – Działa z klasy IV b

 • W roku szkolnym 2021/2022 kontynuujemy organizację konkursów międzyklasowych w ramach Ligi Klas.
  Do konkursów włączamy: comiesięczną średnią frekwencję klasyoraz średnie ocen klasy za I semestr i na koniec roku szkolnego.
  Najlepsi walczyć będą o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej
  nr 97 we Wrocławiu;
 • Od 2 listopada 2021 roku wprowadzamy Szczęśliwy Numerek. Numerki losowane będą codziennie w sposób automatyczny
  a widoczne będą w dzienniku elektronicznym.
  Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Szczęśliwego Numerku (gablota i tablica SU);
 • W roku szkolnym 2021/2022 każda klasa zostanie zobowiązana do wykonania jednego zadania:
 • zorganizowanie szkolnej imprezy, uroczystości, akcji
  lub kiermaszu.

Na najbliższym spotkaniu Rady Samorządu Uczniowskiego przewodniczący klas wylosują określone zadanie. Za wykonanie zadania jest odpowiedzialna cała klasa. Po przeprowadzonej akcji lub imprezie, przewodniczący klasy składa Radzie SU sprawozdanie.

 • Każdy przewodniczący klasy ma obowiązek uczestniczyć
  w obradach Rady Samorządu Uczniowskiego. Harmonogramu spotkań szukajcie w gablocie i na tablicy SU;
 • Każdy przewodniczący klasy ma obowiązek przekazywania informacji uzyskanych na spotkaniu Rady SU całemu zespołowi klasowemu i wychowawcy na najbliższej godzinie wychowawczej.

Zapraszamy do współpracy!

Zaglądajcie do naszej gabloty samorządowej.

Czytajcie ważne informacje i zgłaszajcie własne pomysły
na uatrakcyjnienie życia uczniowskiego w SP 97!