Zgodnie z tradycją naszej szkoły w dniu 7 listopada 2019 roku (czwartek) Samorząd Uczniowski organizuje KONKURS NA CIASTO PATRIOTYCZNE. Zapraszamy do konkursu wszystkich uczniów. Państwa wypieki zostają ocenione, klasy zdobywają kolejne punkty w Lidze Klas. Po ocenie, ciasta będą sprzedawane w Szkolnej Kawiarence. Dochód z Kawiarenki przeznaczymy
na cele charytatywne.