Poniżej w załączniku listy uczniów.

zakwalifikowani

niezakwalifikowani