Propozycje obejmują informacje dla uczniów klas sportowych

1. Signal IDUNA.
Do wyboru 7 wariantów ze składką od 35 zł rocznie.
Link: https://kochamtodbam.pl/kup-ubezpieczenie/nnw-szkolne?_ref=UQ52565

2. Program INTERRISK
Do wyboru 8 wariantów ze składką od 21,70 zł rocznie.
www.e-nfs.pl/code/mailingtn/nnw6

3. Program ALLIANZ
Do wyboru warianty: składki od 49 zł do 169 zł.
www.e-nfs.pl/code/mailingtn/nnw7

Pozdrawiam
Marzena Wolny
Przewodnicząca Rady Rodziców