Zapraszamy do udziału wRadosnej Paradzie Niepodległości. Uczniowie otrzymali zgody z informacjami do podpisu. Zbiórka 11 XI przed szkołą o godz. 10:00. Powrót około 13:30 – 14:00.