Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Miło mi Was poinformować, że od tego roku szkolnego uruchomiona została w naszej szkole pracownia EEG-biofeedback. Część z Państwa na pewno o tej metodzie treningu/terapii mogła już wcześniej słyszeć i wie „z czym to się je”, inni natomiast teraz mają na to szansę. Długo by można opowiadać o tej metodzie i jej zastosowaniach, dlatego też tych Państwa, którzy są zainteresowani, odsyłam do materiałów czytelniczych, gdzie będziecie mogli zaczerpnąć trochę wiedzy na tematem EEG-biofeedback-u.

linkhttps://www.doz.pl/czytelnia/a15136-Biofeedback__na_czym_polega_Zastosowanie_u_dzieci_i_u_doroslych._Trening_biofeedback__efekty https://www.biofeedback-eeg.pl/eeg-biofeedback/eeg-biofeedback-jako-metoda-terapeutyczna/

Specjalnie dla naszych uczniów przygotowana została pracownia EEG-biofeedback, gdzie w komfortowych warunkach będą oni mogli ćwiczyć/rozwijać swoje zasoby poznawcze, sprzyjające uczeniu się oraz emocjonalne, odpowiedzialne za samokontrolę.

O zakwalifikowaniu ucznia do treningu/terapii EEG-biofeedback decydują określone kryteria diagnostyczne. Na ich podstawie psycholog szkolny podejmuje decyzję o możliwości skierowania ucznia (za zgodą rodzica/opiekuna prawnego) do takiej formy wsparcia.

EEG-biofeedback prowadzony jest przez psychologa szkolnego (Marcina Kulpekszę). Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tej metody treningu/terapii, zapraszam do kontaktu poprzez dziennik elektroniczny.

Marcin Kulpeksza – psycholog szkolny