Szkoła Podstawowa nr 97 przystąpiła do realizacji zadania publicznego pn. „Stypendium motywacyjne dla uczniów pochodzenia romskiego za wyniki w nauce” dofinansowanego w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

W ramach powyższego projektu stypendium motywacyjne otrzymał 1 uczeń pochodzenia romskiego uczęszczający do naszej placówki.