Link do informacji związanych z rekrutacją do szkoły podstawowej.

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/elemento-parents/main!execute.action