Szkoła Podstawowa nr 97 zaprasza uczniów klas trzecich do wzięcia udziału w rekrutacji do oddziałów sportowych (na poziomie klas IV) o profilu: piłka siatkowa, które zostaną utworzone we wrześniu 2022 r. w SP nr 97 we Wrocławiu.

ZAŁĄCZNIKI:

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH

PODANIE DO KLASY SPORTOWEJ

OŚWIADCZENIE RODZICA