W szkole w terminie od 11 września do 23 października 2014 odbywają się warsztaty instrumentalne i warsztaty rękodzieła jako zajęcia dodatkowe.
Warsztaty odbywają się w ramach programu Fundacji OVO dla Kultury i Edukacji
„Spotkania ze sztuką tradycyjną”. Program jest dofinansowany przez Gminę Wrocław.

logo_wroclawia