Przypominamy, że w dniu 5 kwietnia ze względu na sprawdzian szóstoklasisty nie ma zajęć lekcyjnych. Dzieci z klas I – V, które nie mogą pozostać w domu, będą miały zapewnioną opiekę w szkole. Obiady będą wydawane od godziny 13.00. Osoby, które będą w tym dniu nieobecne, proszone są o wcześniejsze odwoływanie obiadów.

Ze względu na procedury sprawdzianu, szkoła będzie zamknięta od godziny 8.45 do godziny 13.00.

 

 

Dnia 7 kwietnia o godzinie 17.00 zapraszamy rodziców na zebrania z wychowawcami klas.