JEŚLI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ JAK SKUTECZNIE:

• WPROWADZAĆ I EGZEKWOWAĆ ZASADY WYCHOWAWCZE WOBEC SWOICH POCIECH
• STAWIAĆ GRANICE WYCHOWAWCZE
• UCZYĆ DZIECKO ODPOWIEDZIALNOŚCI I DOJRZAŁOŚCI
• WZMACNIAĆ POZYTYWNIE (NAWET DROBNE) SUKCESY DZIECKA
• WYCIĄGAĆ KONSEKWENCJE W SYTUACJACH ŁAMANIA PRZEZ DZIECKO USTALONYCH ZASAD
• BYĆ KONSEKWENTNYM W SWOICH DZIAŁANIACH WYCHOWAWCZYCH
TO
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WARSZTATY, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W MARCU 2015
(wtorki – konkretne daty podane zostaną wkrótce)
16.00-19.00 W NASZEJ SZKOLE

RODZICÓW CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH PROSIMY O WPISYWANIE NA LISTĘ ZGŁOSZEŃ
(ZAPISY MOŻLIWE SĄ WE WTORKI ORAZ CZWARTKI W GODZINACH PRACY PSYCHOLOGA BĄDŹ POD ADRESEM E-MAIL psycholog.sp97@gmail.com
– w treści wiadomości proszę podać imię, nazwisko oraz numer kontaktowy, pod którym możemy się z Państwem skontaktować)

PROWADZĄCY WARSZTAT: MARCIN KULPEKSZA – psycholog