Szkołą Podstawowa nr 97 otrzymała dziś certyfikat uczestnictwa swoich uczniów w trzeciej edycji warsztatów prowadzonych przez WrOpenUp pod patronatem Urzędu Miasta we Wrocławiu, które odbyły się w 2022 roku – Future leaders: Cross-cultural competence oraz Project Management  Warsztaty te prowadzone są przez międzynarodowych trenerów – wolontariuszy z międzynarodowych firm w języku angielskim. Trenerzy dzielą się z uczniami zarówno swoją wiedzą jak i praktycznymi umiejętnościami, przydatnymi nie tylko w życiu zawodowym.

Doceniając zaangażowanie, kreatywność i sobotnią pracę uczniów, jak i koordynatora ze strony szkoły, P. Anny Kłosińskiej-Kucharzewskiej, każdy uczestnik również otrzymał indywidualny  międzynarodowy certyfikat, potwierdzający nabywanie kompetencji  i wiedzy, jak i doskonalenia języka angielskiego.

Certyfikat szkoły

Certyfikat koordynatora