Drodzy Rodzice i Dzieci!

Z dniem 01.09.2020 r. planuje się organizację tradycyjnego nauczania stacjonarnego w naszej szkole. Ewentualne zmiany uwarunkowane będą aktualnym stanem zagrożenia epidemicznego.Przekazujemy wstępne zalecenia MEN.