Koleżanki i Koledzy!

Oto wyniki wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 97 im. Jana Brzechwy, które odbyły się w dniu 07 – 08 października 2021 roku.

W tym roku o zaszczytne funkcje w Radzie Samorządu Uczniowskiego walczyło 6 kandydatów:

  • Paweł Dzieciuchowicz           kl. IV b
  • Krawczyk – Działa Dominika          kl. IV b
  • Kamil Jarecki                         kl. V a
  • Eryk Budnik Jühlke                kl. VI a
  • Zuzanna Ormianek                 kl. VII a
  • Oliwia Feliks                           kl. VIII b

Do głosowania przystąpiło 221 uczniów:

– głosy ważne oddało 216 wyborców,

– głosów nieważnych oddano 5.

Wyniki głosowania są następujące:

L.p.Nazwisko i imięGłosy ważne
 Dzieciuchowicz Paweł         kl. IV b14
 Krawczyk-Działa Dominika  kl. IV b6
 Jarecki Kamil                       kl. V a39
 Budnik Jühlke Eryk              kl. VI a37
 Ormianek Zuzanna              kl. VII a59
 Feliks Oliwia                         kl. VIII b61

Gratulujemy wszystkim kandydatom i trzymamy kciuki za nich, by godnie reprezentowali całą Społeczność Uczniowską w szkole i poza nią.

I jeszcze jedna ważna informacja:

Ostatecznie Rada Samorządu Uczniowskiego ukonstytuuje się we wtorek dnia 12 października 2021 roku.

O planach na rok szkolny 2021/2022 czytajcie
na naszej tablicy informacyjnej oraz stronie SP97.