Realizator programu: lek. dent. Milena Delijewska | www.kids-dental.pl

Harmonogram realizacji programu w roku 2022: 

poniedziałek 10:00 – 14:00 

wtorek 09:00 – 15:00 

środa 09:00 – 13:00


czwartek 12:00 – 16:00 

piątek 10:00 – 14:00 

Uwaga: W podanych godzinach możliwa jest realizacja zadań programu, w szczególności części edukacyjnej poza gabinetem, 
co zostanie podane do wiadomości pacjentów poprzez wywieszenie takiej informacji w gablocie obok gabinetu.

Realizator programu posiada umowę partnerską  z Akademicką Polikliniką Stomatologiczną przy ul. Krakowskiej 26 we Wrocławiu, gdzie uczestnicy programu mogą być leczeni w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ, które nie są objęte programem polityki zdrowotnej. Zakres świadczeń gwarantowanych dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/leczenie-stomatologiczne

W szkolnym gabinecie stomatologicznym realizowany jest WYŁĄCZNIE program polityki zdrowotnej pn. „ZAPOBIEGANIE PRÓCHNICY ZĘBÓW U UCZNIÓW WROCŁAWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH” skierowany do dzieci w wieku 6-15 lat i ich rodziców, który obejmuje:

  1. Badanie stomatologiczne z określeniem stanu jamy ustnej, potrzeb
    profilaktycznych i leczniczych,
  2. Stabilizację próchnicy zębów mlecznych poprzez atraumatyczne leczenie zębów z wypełnianiem glassjonomerem.
  3. Lakowanie zębów stałych: („szóstki”, „piątki”, „czwórki”, „siódemki”) poprzez stosowanie glassjonomeru jako tymczasowego laku szczelinowego, zabezpieczającego przed rozwojem próchnicy w wyrzynających się zębach trzonowych i monitorowanie jego retencji zgodnie z Programem
  4. Leczenie próchnicy „punktowej” w zębach stałych trzonowych i przedtrzonowych poprzez wypełnienie zapobiegawcze, obejmujące wypełnienie małego ubytku kompozytem z jednoczesnym zalakowaniem sąsiadujących bruzd.
  5. Lakierowanie zębów dolnego i górnego łuku lakierem chlorheksydynowym (jako profilaktyka niefluorkowa). 

plakat 1

plakat 2