Zapraszamy dzieci 5, 6 i 7-letnie oraz starsze wraz z rodzicami W programie: • oferta na nowy rok szkolny (klasy językowe: angielski i hiszpański, sportowe i matematyczne) • prezentacja pomocy dydaktycznych (drukarka 3D) • zajęcia sportowe, naukowe i plastyczne • spotkania z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcami świetlicy, pedagogiem, psychologiem, logopedą.