W klasach 0 – III godzina 17:00

W klasach IV – VIII oraz w gimnazjum godzina 17:30