Zebranie informacyjno – organizacyjne dla rodziców uczniów zapisanych do świetlicy, odbędzie się dnia 15 września 2015. Klasy I godz. 16:30, klasy II i III godz. 18:00.