W czwartek 19 lutego zapraszamy na zebrania wychowawców z rodzicami.

Klasy 0 – 3 o godzinie 17.00

klasy 4 – 6 o godzinie 16.30.