Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą (ZSZWO) działa Portal oświatowy: www.edu.wroclaw.pl

Służy on do prezentowania aktualnej oferty szkół, umożliwia dostęp do najważniejszych usług przeznaczonych dla uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

W celu skorzystania przez ucznia czy rodzica/opiekuna prawnego z dostępu do:

  • dziennika elektronicznego,
  • Wrocławskiego Systemu Bibliotecznego,
  • rekrutacji do szkół,
  • platformy edukacyjnej oferującej dostęp do materiałów lekcyjnych,

należy wystąpić do sekretariatu szkoły z wnioskiem o założenie konta. Za pomocą jednego loginu uzyskacie Państwo dostęp do ww. usług.

Oprócz korzyści związanych z prowadzeniem kont dla uczniów, istnieje możliwość korzystania z innych niż macierzysta bibliotek szkolnych, sprawdzenia stanu swojego konta, historii wypożyczeń oraz samodzielnego prolongowania wypożyczonych książek we Wrocławskim Systemie Bibliotecznym oraz uczestniczenie w wielu ciekawych konkursach i olimpiadach prowadzonych na Platformie Edukacyjnej.

Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi funkcjami systemu. Szczegółowe procedury dotyczące zakładania indywidualnych kont na Portalu, umożliwiających dostęp do wyżej wymienionych usług, można znaleźć  TUTAJ