Konkurs odbędzie się w dniu 16 maja 2019 roku o godzinie 13:00
(pierwszy etap-zakończenie około godz. 14:45
drugi etap-finał – zakończenie około 15:30)
ł.