Kalendarz roku szkolnego 2018 / 2019

Rozpoczęcie roku szkolnego: 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2018 r. – 01 stycznia 2019 r.
Ferie zimowe: 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
Zakończenie roku szkolnego: 21 czerwca 2019 r.
Ferie letnie: 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 Dni ustawowo wolne od zajęć:

1 listopada 2018 r., 11 listopada 2018 r., 6 stycznia 2019 r.,
1 maja 2019 r., 3 maja 2019 r., 20 czerwca 2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2 listopada 2018 r.
29 i 30 kwietnia 2019 r.
2 maja 2019 r.