25 Bieg Solidarności odbędzie się 12 września 2015 roku obok hotelu Wodnik przy ul. Na Grobli. Dzieci klas I – III startują pod opieką rodziców/opiekunów. Uczniowie klas IV – VI wychodzą pod opieką nauczycieli wf. Zbiórka: sobota 12 IX, godz. 9:15 przed szkołą.

Szczegóły u nauczycieli, dzieci otrzymały karteczki z informacjami szczegółowymi.