Akcja Góra Gosza zakończona!

Dzięki ofiarności darczyńców zebraliśmy:

185, 83 zł

Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji.

samorząd szkolny