Klasa V a uczestniczyła w zajęciach w ramach Dzielnicy Wzajemnego Szacunku. To szczególne miejsce, pokazujące różnorodność i tolerancję w naszym mieście. Dowiedzieliśmy podczas tej lekcji wiele  o różnych religiach i historii Wrocławia.