W sali od przyrody zakwitły piękne kwiaty tuż przed świętami. Oto jeden z nich na fotografii.