Uczniowie klas szóstych przygotowali w ramach podsumowania działu różne doświadczenia.

fotografie