23 III  na lekcji 3 i 4 witamy wiosnę. Tegoroczny temat: Powitaj wiosnę swoim talentem!

Zapraszamy do zgłoszeń osoby chcące zaprezentować swój talent. Szczegóły u przewodniczącej i opiekuna samorządu uczniowskiego.