14 grudnia obchodziliśmy święto naszej szkoły. Świętowaliśmy w różny sposób. Był apel, powstawały prace plastyczne, odbył się konkurs recytowania wierszy Jana Brzechwy. Klasy IV – VI uczestniczyły też w konkursie wiedzy o szkole. Pierwsze miejsce zajęły klasy Va i Va. gratulujemy.

fotografie z konkursu

Świętowanie