Tydzień życzliwości rozpoczęliśmy tradycyjnie od rozdawania uśmiechów, które przygotowane zostały przez uczniów. Wybraliśmy najżyczliwszych w klasach. Rozmawialiśmy też podczas debaty o życzliwości.