Temat: VIII Ogólnopolski Konkurs Literacki “Płynąć pod prąd” – zaproszenie
Szanowni Państwo,
>
> w imieniu Szkoły Podstawowej nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu
> oraz Stowarzyszenia Ojczyzny Polszczyzny zwracam się z uprzejmą prośbą
> o rozpowszechnienie informacji na temat VIII edycji Ogólnopolskiego
> Konkursu Literackiego “Płynąć pod prąd”.
> Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych,
> gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. a finał jest organizowany w
> ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół Herbertowskich. Uroczyste
> wręczenie nagród nastąpi w czasie XX Zjazdu w Gdańsku w październiku
> 2018 roku.
>
> Konkursowi patronuje siostrzeniec poety Zbigniewa Herberta – dr hab.
> Rafał Żebrowski. Honorowym Przewodniczącym Jury jest prof. Jan Miodek.
> Honorowy patronat instytucjonalny nad konkursem obejmują co roku ważne
> instytucje państwowe, takie jak Wojewoda Dolnośląski, Marszałek
> Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Kurator Oświaty, Zakład
> Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Pamięci Narodowej, Politechnika
> Wrocławska oraz Klub Herbertowskich Szkół.
>
> Celem
> konkursu Płynąć pod prąd jest ocalić od zapomnienia historie ludzi
> nieznanych, zapomnianych bohaterów. Dzięki temu konkursowi uczniowie
> mają możliwość i motywację do udokumentowania życia przodków, a także
> przyjrzenia się swoim wartościom.
>
> Temat pracy konkursowej jest
> następujący: Zbigniew Herbert w Przesłaniu Pana Cogito napisał o tych,
> którzy () płyną pod prąd () ”, że są spadkobiercami () Gilgamesza,
> Hektora, Rolanda obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów ().
> Przedstaw w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej lub wiersza historię
> bohatera nieznanego szerokiemu gremium, osadzonego w konkretnej
> rzeczywistości historycznej, społecznej, który był wierny, podobnie
> jak Zbigniew Herbert, wartościom takim jak Honor, Ojczyzna, Prawda
> nawet za cenę utraty życia.
>
> Konkurs jest organizowany w dwóch
> kategoriach: wiersz i proza. W jednej grupie są oceniane prace uczniów
> szkół podstawowych i gimnazjalnych, a w drugiej ponadpodstawowych.
> Jury wyłoni z nadesłanych prac te najlepsze. Prace są bardzo dobre,
> towarzyszy im refleksja i nawiązanie do tradycji i historii Polaków.
> Jury przyznaje każdego roku 16 nagród: cztery pierwsze, cztery drugie,
> cztery trzecie i cztery wyróżnienia. Gorąco zapraszamy do zapoznania
> się z nagrodzonymi pracami w poprzednich edycjach, które są
> opublikowane na stronie internetowej:
>
> Termin zgłoszenia pracy
> konkursowej mija 31 marca 2018 roku.
>
> W roku szkolnym 2017/18
> Ogólnopolski Konkurs Literacki “Płynąć pod prąd” został zamieszczony
> przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty w wykazie zawodów wiedzy,
> artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie.
>
> Bardzo proszę o umieszczenie informacji o konkursie na Państwa
> tablicach informacyjnych, stronach WWW oraz dodatkowo linku do
> konkursu.
>
> Liczymy na współpracę.
>
> Z poważaniem
>
> Małgorzata
> Król
>
> —
>
> mgr Małgorzata Król Przewodnicząca i Koordynator Ogólnopolskiego
> Konkursu Literackiego “Płynąć pod prąd”
>
> Szkoła
> Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta, ul. Dembowskiego 39, 51-670
Wrocław tel. 71-798-67-10, fax. 71-798-42-10 e-mail:
MalgosKrol@op.pl
>
> Strona konkursowa:
> <http://javatech.zsi.pwr.wroc.pl/konkurs/

>

Szkoła Podstawowa Nr 66

51-670 Wrocław, ul. Dembowskiego 39

Pozdrawiam

Sekretarz Szkoły Halina Turowicz