Uczestnicy Konkursu przygotowują do wyboru temat popularyzujący główne hasło Konkursu: “Tu zaszła zmiana – z okien wrocławskich kamienic”.

regulamin konkursu krasomówczego_2018